Informácie po slovensky

Vitajte na stránke prieskumu pre pacientov všeobecného lekára.

Prieskum pre pacientov všeobecného lekára sa rozposiela miliónom obyvateľov v Spojenom kráľovstve. Dáva obyvateľom možnosť poskytnúť hodnotenie svojho všeobecného lekára. Všeobecní lekári môžu využiť výsledky za účelom zlepšenia skúseností pacientov pri svojej praxi.

Ak ste dostali poštou papierový formulár pre prieskum, boli by sme radi, keby ste sa na ňom zúčastnili. Nepodarilo sa nám zabezpečiť kompletnú webovú stránku v iných jazykoch, ale táto stránka Vám pomôže pri vypĺňaní prieskumu po slovensky.

Kliknutím na odkazy vpravo získate kópiu listu, ktorý sme poslali, a výber často kladených otázok po slovensky.

Môžete tiež vyplniť prieskum online aj po slovensky tak, že kliknete na odkaz vpravo. Budete požiadaní, aby ste zadali svoje referenčné číslo a heslo. Nájdete ich na prvej strane papierového dotazníka.

Je zriadená aj tel. linka pre pomoc, kde môžete získať viac informácií po slovensky, alebo vyplniť dotazník cez telefón, ak ste boli požiadaní o vyplnenie.

Ak máte dotazy, volajte, prosím, po slovensky na číslo 0800 819 9145.