Informacje w języku polskim

Witamy na stronie ankiety dotyczącej opinii pacjentów na temat usług świadczonych przez ich lekarzy ogólnych.

Ankieta dotycząca opinii pacjentów na temat usług świadczonych przez ich lekarzy ogólnych wysyłana jest do ponad miliona ludzi w całej Wielkiej Brytanii. Daje ona im możliwość wypowiedzenia się na wyżej wspomniany temat. Lekarze ogólni mogą wykorzystać wyniki tej ankiety w celu udoskonalenia usług świadczonych w swoich gabinetach.

Jeżeli otrzymali Państwo pocztą tę ankietę w formie papierowej, bylibyśmy wdzięczni, gdyby Państwo wzięli w niej udział. Nie jesteśmy w stanie podać tłumaczenia całej strony internetowej w innych językach, jednakowoż oferuje ona pomoc w wypełnieniu ankiety w języku polskim.

Proszę kliknąć na łącze po prawej stronie w celu wyświetlenia wysłanego przez nas listu oraz listy najczęściej zadawanych pytań w języku polskim.

Ankietę można również wypełnić w trybie online w języku polskim, klikając łącze znajdujące się po prawej stronie. System zażąda wprowadzenia numeru referencyjnego oraz hasła. Informacje te można znaleźć na pierwszej stronie papierowego kwestionariusza, który Państwo otrzymali.

Mamy również linię pomocy, gdzie mogą Państwo uzyskać więcej informacji w języku polskim lub wypełnić kwestionariusz telefonicznie, jeżeli zostali Państwo wybrani do wzięcia udziału w ankiecie.

W razie ewentualnych pytań w języku polskim prosimy dzwonić pod numer 0800 819 9142.